חלוקת רכוש בין בני זוג

בישראל מרבית הליכי הגירושין הם "גירושין קשים". היינו מרבית ההליכים אינם מסתיימים בהסכמה ובהסכם גירושין.
במסגרת הסעדים הממוניים, חלוקת הרכוש היא למעשה הסעד הבלעדי בעת הגירושין, זאת מאחר שלאחר הגירושין אין חובת מזונות לאישה.
למעשה התשתית המשפטית יוצרת פערי כוח מגדריים. מחזקת את החזק ומחלישה את החלש. חלוקת רכוש בין בני זוג מוסדרת בשני חוקים מרכזיים.
חוק יחסי ממון הקובע חלוקת רכוש שוויונית על בני זוג שנישאו אחרי 1974. הלכת השיתוף קובעת את אופן חלוקת הרכוש על זוגות שנישאו לפני 1974.

הלכת השיתוף

הגדרתה של חזקת השיתוף היא: "חזקה על בני זוג המנהלים "אורח חיים תקין ומאמץ משותף" שהרכוש שנצבר ע"י מי מהשניים מצוי בבעלותם המשותפת."

משמעות הדברים היא כי זוג שהתחתן לפני שנת 1974 ויוכח כי אורח החיים אותו ניהלו הזוג הינו אורח חיים של שיתוף ממוני, אזי יש לראות ברכוש שנצבר לזוג בזמן נישואיהם משותף ובר חלוקה.

הלכת השיתוף כוללת בתוכה שיתוף של ממון רב לרבות נכסים עסקיים, חסכונות, קופות גמל וכמובן מטלטליו של בני הזוג כגון נדלן, רכבים יתרות וחובות בנקים.

אופן ההכרעה בהלכת השיתוף

חלוקת העבודה המסורתית בין בני הזוג גורמת לכך שהגבר שהשקיע בכל שנות הנישואים בעבודה בשכר, כושר ההשתכרות שלו רק עלה עם השנים, בעוד שהאישה עם ההשקעה הפנים-ביתית שלה במשפחה ובילדים איבדה את כושר ההשתכרות שלה. מכאן, ההבחנה בין שיטות ההכרעה:

  1. אם מפרקים את הנישואין בשיטה של הפרדה רכושית – הגבר יצא עם כל הרווחים (הון אנושי, כושר השתכרות) והאישה יוצאת עם כל ההפסדים (אובדן כושר השתכרות).
  1. אם מפרקים את הנישואים בשיטה של צדק חברתי – אנחנו מחלקים את כל ההפסדים והרווחים (לרבות הרווחים העתידיים) בין בני הזוג. כיוון ובחברה המסורתית, הגבר יוצא עם הון אנושי וכושר השתכרות גבוה יותר מהנישואים ויש להתחשב בזה בעת חלוקת הנכסים.

לכן הלכת השיתוף נוצרה על בסיס של צדק חברתי וכך היא גם מיושמת כיום.

מה לגבי נכסים חיצוניים

חזקת השיתוף חלה גם על נכסים חיצוניים למרות שאין מאמץ משותף. בפסק דין בריל נקבע כי נכסים חיצוניים – הם נכסים שהובאו לקשר מלפני תקופת הנישואין או נכס שהתקבל כירושה או מתנה במהלך החיים המשותפים. אופן ההכרעה בנכסים אלו הוא ביחס לשאלת משך זמן הנישואין – האם ניתן לומר שהרכוש נטמע בתוך השיתוף בין בני הזוג. יש הבחנה בין היטמעות ממשית של נכסים חיצוניים (לדוגמא: נעשה בכסף שימוש לרכישת מוצרים) לבין היטמעות רעיונית (שלא התממשה בפועל).
עולה בבירור מפסקי הדין בנושא שאין וודאות לגבי הפסיקה בעניין הנכסים החיצוניים ועל כן החשיבות הרבה בהיוועצות בעורך דין מקריית שמונה לענייני משפחה.

מה לגבי חובות הצדדים

בפסק דין עמית נקבע כי כשם שיש שיתוף בזכויות יש גם שיתוף בחובות. אולם השיתוף בחובות אינו מתייחס להוצאות שהוצאו ע"י אחד הצדדים, תוך הפרת אמון של הצד האחר.

חוק יחסי ממון – חל על זוגות שהתחתנו לאחר 1974

ראשית נאמר כי דרך המלך הינה עריכת הסכם ממון מסודר על מנת להימנע מכפיפות עתידית להוראות איזון המשאבים בחוק יחסי ממון. משרד עורך דין אבי וונונו בקריית שמונה הוא בעל ניסיון עשיר בעריכת הסכמים אלו, ואין להקל ראש בחשיבות הסכם זה.

על קצה המזלג הסדר איזון משאבים הינו הסדר הקובע כי הרכוש ייחלק שווה בשווה (בדומה להלכת השיתוף). אך להבדיל מהלכת השיתוף שיוצר זכות קניינית, הסדר איזון משאבים יוצר זכות אובליגטורית (כלומר, במקום חלוקה של הנכסים בעין, החלוקה היא של שוויים של הנכסים. בנוסף להבדיל מהלכת השיתוף שם מדובר בזכות קניינית מידית, בהסדר איזון המשאבים מדובר בזכות אובליגטורית נדחית.

בעבר ופני תיקון מספר 4 לחוק חלוקת הרכוש הייתה תלויה בגבר בלבד, שכן בוצעה רק עם הגט. הנימוק היה שאם יהיה אפשר לחלק לפני הגט, אנשים לא יסדירו את הגירושין ההלכתיים. לאחר התיקון נקבע כי זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג.

נכסים עליהם לא חל איזון המשאבים

  1. נכסים מלפני נישואין – ס' 5(א)(1)
  2. נכסים שקיבלו במתנה בתקופת נישואין – ס' 5(א)(1)
  3. נכסים שקיבלו בירושה בתקופת נישואין
  4. גמלה מביטוח לאומי, גמלה או פיצוי ע"פ חיקוק בשל נזק גוף או מוות – ס' 5(א)(2)
  5. נכסים שהוסכם בכתב ששווים לא יאוזנו ס' 5(א)(3)

נכסים עליהם חל הסדר איזון משאבים:

  1. כלל נכסי בני הזוג – ס' 5(א)
  2. נכסי קריירה: זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים, חסכונות – ס' 5(ג)

משרד עורך דין אבי וונונו הממוקם בקרית שמונה בעל ניסיון עשיר ורב שנים בתחום דיני המשפחה ועריכת הסכמי ממון ועל כן כל פנייה לבירור או ייצוג בתיקי משפחה מתקבלת ברגישות ובהוגנות כלפי הצדדים מתוך איזון נכון לשלום בית בין הצדדים או לחילופין קבלת מירב הזכויות המגיעות לך בתוקף דיני המשפחה. ייצוג בדיוני חלוקת רכוש הוא לא דבר של מה בכך ולכן מומלץ מאוד לפנות אלינו לבירור ראשוני והמשך תהליך משפטי נכון.

פרטי התקשרות
טלפון :052-747-9444
דוא"ל: avlawoffice@gmail.com
כתובת : קרית שמונה כיכר צה"ל 15